Prva stran Navodila za uporabo programa Moje podjetje Pogosta vprasanja
Glava

 
Najpogostejša vprašanja, ki jih zastavljajo uporabniki:

Kako uvozim podatke iz excela in prenesem v šifrant izdelkov in v cenik C1 in C2?

Parametri oz. kaj vse lahko nastavim na dokumentu?

Ko želim izpisati – iztiskati dokument, mi program sporoči napako. Nekaj napiše v nemščini.

Kaj storimo, če računalnik javlja napačno leto vnosa?

Kaj narediti, če program javlja napačno leto vnosa?

Pod šifro izdelka 123 Naziv je Storitev. Kaj moram nastaviti, da bom pri sestavi dobavnice, računa ali ponudbe lahko vedno spremenil naziv postavke?

Kako prešifriramo oz. združimo partnerja?

Pri izpisu cenika želim, da so izdelki grupirani po skupnah. Kaj moram storiti?

Kako podražimo izbrane izdelke v ceniku kupcev za 10%?

Kdaj kopiramo dokumente?

Devizna verzija.
·Kako narediti račun podjetju iz tujine?  
·Prejemnica in kalkulacija nabavne cene  

Poslovni partner, s katerim se veliko sodeluje, zahteva, da se na dobavnicah , cenikih in računih izpisujejo njegove interne šifre in njegov naziv izdelka.

Podjetje ima več poslovalnic. Kaj naj naredim, da bo na dobavnici naslov poslovalnice, na računu pa bo sedež podjetja? Rad bi tudi, da se vidi, kam je bilo dostavljeno.

Kako se naredi Bremepis?

Kako na ponudbi nastavim, da bo namesto Predračun pisalo Ponudba?

Kako pogledam v %, koliko kakšen kupec vrača?

Želim pogledati prodano realizacijo

Kako sestaviti finančni dobropis?

Želim, da se vodijo in številčijo dobropisi ločeno

Kako stornirati račun na maloprodaji?

Kaj je parska izravnava in kako se nastavi na računu?

·Kateri izpis je potrebno narediti za obračun DDV?  

Kako se pride do izračuna RVC?

Realizacijo želim videti po potnikih

Kaj je TDR?

Na osnovi katerih dokumentov se generira TDR?

Potrebne nastavitve za TDR

Na katere načine se lahko naredi dnevni iztržek?

Kako se vpiše inventura?

Kdaj in kje se dela zapisnik o spremembi cen?

Kako narediti medskladiščnico?

Pri vnosu prejemnice želim vpisati ceno tudi v prodajni cenik

Kako prenesti stanje zaloge iz lanskega leta na tekoče leto?

Razlika med inventuro in uskladitvijo zaloge

·Kako izpisati inventuro?  
Trenutno še v DOS-u

Zmanjkalo mi je časa, da bi zaključil vnos inventure. Ali se lahko začasno shrani in kako?

Inventura je bila prezgodaj vnešena. Ali se jo lahko nekam začasno shrani in kasneje ponovno aktivira?

Kaj je materialna kartica?

Kakšna je razlika med LIFO in FIFO vrednotenjem zaloge?

Kakšna je razlika med materialnim in blagovnim poslovanjem?

Kako pogledati stanje zaloge?

Kako preveriti, da zaloge niso slučajno šle v minus?

Kako preveriti, da zaloge niso slučajno v kritičnem stanju (minimalna zaloga)?

Vrednost zaloge, porabe, nakupa za želeno obdobje.

Kako se preveri, če je nekdo davčni zavezanec?

Kakšno specifikacijo mora imeti dobropis?

·Kaj je potrebno prekontrolirati pri prenosu v saldakonte?  

·Postopek pri avansem računu  

Ali lahko zbrišem račun ?
Kaj je predpogoj za maloprodajo (uporaba blagajne)?

Kje oblikujemo šifro (način šifriranja) na računu oz. Dobavnici?

Kaj je nivojski dostop?

Kje in kako vstavljamo novega uporabnika programa?

Kaj lahko razknjižuje zalogo?

Kaj storimo, če program javi napako "coruption detected"?
Pogosta vprasanja Navodila za uporabo Nazaj na prvo stran